Middleton

Middleton

1

Sunday, November 22, 2020
Monday, November 23, 2020
Tuesday, November 24, 2020
TimeEventDetails
5:45pmBasketball: Girls Freshmen Game

 

(Cancelled)

vs. Madison East  @  Middleton High School
5:45pmBasketball: Girls JV Game

 

(Cancelled)

vs. Madison East  @  Middleton High School
Varsity Gym locationFS
6:00pmIce Hockey: Boys JV Game

 

(Cancelled)

vs. Waunakee
 @  Capitol Ice Arenalocation
7:15pmBasketball: Girls Varsity Game

 

(Cancelled)

vs. Madison East  @  Middleton High School
Varsity Gym locationFS
8:00pmIce Hockey: Boys Varsity Game

 

(Cancelled)

vs. Waunakee
 @  Capitol Ice Arenalocation
Wednesday, November 25, 2020
Thursday, November 26, 2020
Friday, November 27, 2020
Saturday, November 28, 2020
TimeEventDetails
5:00pmDiving: Boys Varsity Meet

 

(Cancelled)

vs. Alumni  @  Middleton High School pool
MHS Pool locationFS
6:00pmIce Hockey: Boys JV Game

 

(Cancelled)

vs. Arrowhead
 @  Capitol Ice Arenalocation
8:00pmIce Hockey: Boys Varsity Game

 

(Cancelled)

vs. Arrowhead
 @  Capitol Ice Arenalocation